Gass i båt

Vi utfører installasjon av gass i båt og på fartøyer. Dersom du trenger et installasjonsbevis til din båt vi vi kunne hjelpe deg med en sikker installasjon og riktig utstyr iht. gjeldene forskrifter.

Det settes egne krav til montasje av gassanlegg i båt. Installasjon av gass i fartøy skal utføres etter eget regelverk og installasjonsbevis skal sendes sjøfartsdirektoratet.

Se reglene i sin helhet her.

Maks oppbevaring av propan i båten

Det er tillatt å oppbevare maks 22 kg propan i fritidsbåter. Plasser propanflaskene atskilt fra lugaren, på dekk i et skap eller i et rom med ventilasjon rett ut i det fri.

Propanflasken skal lagres stående

Forsikre deg om at propanflaskene ikke velter, og forsvarlig sikret i båten med spennebånd eller braketter.

Gassalarm i båten

Propangass er tyngre enn luft og synker ned i bunnen av båten når det oppstår lekkasje. Installasjon av gassvarsler vil øke sikkerheten betraktelig.

NB! Mange har i tillegg aggregat og dieseldrevet varmeapparat i båten. Den luktfrie gassen kullos (CO) er vanskelig å oppdage, særlig når man sover. Monter en CO-varsler hvis du bruker slike innretninger.

Alarmene du bør ha i båten din – Redningsselskapet (rs.no)

Årlig vedlikehold

Kontroller anlegget og utstyret for lekkasjer og sjekke alle funksjoner minst én gang i året. Rengjøring av gassforbrukende utstyr brenneren må rengjøres regelmessig for ren forbrenning. Gassanlegg, koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk. Tegn gjerne en avtale om oppfølging av vedlikeholdet med et kvalifisert installasjonsfirma som Alfa Olis.

Flammevakt

Termoføler som overvåker flammen og bryter propanstrømmen hvis flammen slukner, og forhindrer at propan lekker ut i båten. Det er et krav til flammevakt / termoføler på alle gassforbrukende utstyr.

Ventilasjon

Gassfyrte varmeovner og kjøleskap må være koblet til et lukket system, der forbrenningsluften hentes utenfra og avgassene ledes ut.

Dersom gassapparater brukes innendørs med dårlig ventilasjon, kan forbrenningen føre til at oksygenet forbrukes og personer som oppholder seg i rommet kan bli kullosforgiftet og kvalt.

Ta kontakt med oss så får du hjelp til alt som har med gass i båt å gjøre.

Kontakt oss gjerne for å avtale befaring! Vi utarbeider skreddersydde løsninger for ditt behov.