Service av gassanlegg

Vi utfører service, drift- og vedlikehold og systematisk tilstandskontroll, men ikke akkreditert kontroll.

For å ivareta sikker, økonomisk og miljømessig drift av gassanlegget, må du sørge for jevnlig vedlikehold.

Vi server i dag privatkunder, borettslag, idrettsanlegg og industrianlegg.


Les mer:
Kontroller, drift og vedlikehold (pdf)
Brev om tilstandskontroll fra DSB (pdf)

Ta kontakt for forespørsel om service.
loader
loader