Levering av propan

​Propan
Vi kan tilby levering av propan til en konkurransedyktig pris.

Fjernavlesning av gassnivå i gasstank
Ved å montere en GSM-måler blir nivået i gasstanken overvåket.
Gassnivået blir avlest via nettet og propan blir bestilt ved behov. Med denne løsningen vil det til enhver tid være oversikt over gassnivået i %, og gasstanken vil ikke gå tom.


loader
loader