Gassanlegg

Ved bruk av gass til oppvarming av det vannbårende system og forbruksvann, må det 
graves ned en gasstank og installeres en gasskjele inne.

Gasstank
- Den minste tanken er fra 2,7m3, som tilsvarer i overkant av ca.1000 kg. propan. 
- Den graves ned med en avstand fra hus, nabo og vei på min. 3 meter. 
- Til en standard enebolig vil en 2,7 m3 tank være tilstrekkelig.
- Tanken skal ikke kjøres over og skal ligge synlig for sjåfør når påfylling foregår. 
- Maks avstand fra tank til fyllingsbil er ca.20 meter. 

Gasspeis i bolig
Forbrenningen foregår lukket, det er ingen åpen ild eller peisdører som kan åpnes. Gasspeis kan enkelt brukes av alle. Det er en peis du tenner like enkelt som en lyspære. Mange borettslag ettermonterer gasspeis i leilighet som tilleggsvarme.

Søknad om oppbevaring av propan
Pr. 8.juni 2009 bortfalt søknadsprosedyren til brannvesen/DSB. Fra nevnte dato skal eier av anlegget gi melding om oppbevaringen elektronisk via www.altinn.no. Enhver (eier) som pr. 08.06.09 hadde tillatelse til å oppbevare farlig stoff etter de nå opphevede forskriftene har frist til 31.12.2009 med innmeldingen.

Flaskegassanlegg - skap for oppbevaring av propanflasker til private, industri og båt
Du har lov til å oppbevare 2 x 11 kg. propanflasker innendørs, men vi anbefaler å ha flaskene utendørs i et låsbart og ikke brennbart skap.

loader
loader