Utskiftning av oljekjele - fornybar energi

Fra år 2020 blir det forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming, både til hovedoppvarming og til spisslast.

Du kan konvertere eksisterende brenner til bruk av bioolje der det er mulig.
Det vil i privatmarkedet fortsatt være tillatt å installere oljekjeler etter 2020, men må da kun benytte biofyringsolje.

Mange boliger og bygg har basert sin oppvarming av areal og varmtvann på oljefyring. Anlegget kan enkelt  bygges om og kombineres med fornybare energikilder.
F.eks.: varmepumpe, fjernvarme, biofyringsolje eller elektrisk.

Sjekk ut støtteordninger hos enova.no

Når man vurderer å skifte ut fyrkjelen,bør man altså tenke på følgende:

  • Dagens oljeforbruk

  • Oljetankens tilstand

  • Fyrrommets tilstand med hensyn til brannkrav

  • Kjelens tilstand

  • Oljebrennerens tilstand

  • Tilstanden til øvrige komponenter i fyringsanlegget

  • Størrelse på hovedsikringer, evt tilgang til mer strøm hvis man ønsker et alternativ til olje

Vår leverandør på bioenergiprodukter, SGP Biovarme AS, tilbyr et bredt spekter av internasjonalt kjente merkevarer og kan som den aktøren med lengst erfaring og best fagkunnskap, sy sammen løsninger for forbrenning av biobrensel som ved, flis og pellets, sammen med oss. 

loader
loader