Bergvarmepumpe

Fjell som varmekilde

Solvarmen som er lagret i fjell er samlet opp ved hjelp av en såkalt kollektorslange. Ett eller flere hull med en diameter på ca. 16 cm bores i fjellet, og kollektorslangen senkes ned. Fra borehullet føres slangen frem til huset i ca. en meters dybde. 

Dersom varmebehovet er stort, kan det være aktuelt å bore flere hull. Hvis tomten til bygget er for liten, vil det ofte være mulig å løse problemet ved å ta i bruk tilgrensende områder eller bore hullene i vinkel. 

Denne type varmepumpe går for å være den mest stabile varmepumpeløsningen.
loader
loader