Varmepumpe

Varmepumpe generelt

Energi fra varmepumpe er pr i dag regnet som grønn og fornybar energi. 
Fordelene ved varmepumpeanlegg er åpenbare:
De er miljøvennlige
Krever minimalt vedlikehold
Krever lite ettersyn
Billige i drift

Utgiftene til oppvarming kan f.eks. halveres i forhold til olje. 

Det finnes mange typer varmepumper ute på markedet i dag.

I samarbeid med våre leverandører hjelper vi deg å skreddersy en varmepumpepakke 
tilpasset husets behov. 

Virkemåte:
En varmepumpe henter energien i fra luft, vann, jord, fjell eller sjø, 
Dette velges ut i fra husets beliggenhet og tilgang på energi. 
Energien overføres via brinekrets til varmepumpe hvor den omdannes til 4 x mer energi. 
Dette vil si at 1 kW/h kan bli opp til 4 kW/h. 
Varmen fra varmepumpe distribueres via varmeanlegg til rom oppvarming og kan 
også produsere varmt vann opp til 55C. 
Varmepumpens automatikk styrer varme ihht. ute temperatur og prioriter alltid tappevannsproduksjon.
loader
loader