Varmepumpe

Energi fra varmepumpe er pr i dag regnet som grønn og fornybar energi. 
Fordelene ved varmepumpeanlegg er åpenbare:

 • De er miljøvennlige

 • Krever minimalt vedlikehold

 • Krever lite ettersyn

 • Billige i drift

Utgiftene til oppvarming kan f.eks. halveres i forhold til olje og finnes mange typer varmepumper ute på markedet i dag.

I samarbeid med våre leverandører hjelper vi deg å skreddersy en varmepumpepakke 
tilpasset husets behov. 

Virkemåte:

 • En varmepumpe henter energien i fra luft, vann, jord, fjell eller sjø.

 • Dette velges ut i fra husets beliggenhet og tilgang på energi.
 •  
 • Energien overføres via brinekrets til varmepumpe hvor den omdannes til 4 x mer energi.
 •  
 • Dette vil si at 1 kW/h kan bli opp til 4 kW/h.
 •  
 • Varmen fra varmepumpe distribueres via varmeanlegg til rom oppvarming og kan 
  også produsere varmt vann opp til 55C.
 •  
 • Varmepumpens automatikk styrer varme ihht. ute temperatur og prioriter alltid tappevannsproduksjon.
loader
loader