Strålevarme

Strålevarme – Industri

Erfaringer har vist at man ved bruk av gassfyrt infra varme kan spare mellom 30-50% av energiforbruket, sammenlignet med konvensjonell oppvarming med varmluft.

Hva er strålevarme?
Strålevarme er et effektivt oppvarmingssystem som avgir varme på samme måte som solen. Når strålende treffer kroppen eller andre faste legemer, omdannes energien til varme. 

Gassfyrte strålepaneler monteres i taket, på søyler eller på veggen. Strålene kan finsiktes til områder eller gjenstander som trenger varme, mens andre områder kan forbli i ”skyggen”. 

Gassfyrte strålepaneler betraktes som den raskeste og mest kostnadseffektive oppvarmingsmetoden som finnes på varmemarkedet, (kilde: Energilex 2002) i tillegg til at det er en behagelig varme. 

Fordeler med infravarme
1. Redusert lufttemperatur siden det er kun overflaten som blir oppvarmet
2. Et støvfritt alternativ og dermed gir det et bedre inneklima 
3. Varmen er sentrert mot gulvet eller styres direkte mot dit vi ønsker 
4. Oppvarmingstiden er kort, som gir reduserte kostnader 
5. Kan etablere egne soner med forskjellige temperaturer
loader
loader