Ved, flis og pellets

Behovet for energi er akselererende. Behovet dekkes i stor grad av kraftproduksjon basert på fossile brensler. 

Forbrenning av fossile brensler medfører vekst i utslippet av klimagasser, som igjen påvirker balansen i økosystemet. 
Bioenergi er en fornybar og miljøvennlig energikilde! 
Bioenergi gir varme gjennom forbrenning av biomasse. Biomasse er materiale som er bygd opp gjennom fotosyntesen, dvs trær og planter. 

Bioenergi står for omlag 7% av den samlede stasjonære energibruken i Norge. Det vil si at bioenergi er den viktigste fornybare energikilden etter vannkraft. Omtrent halvparten av bioenergien kommer fra vedfyring, mens resten er industriell bruk og bioenergi i varmesentraler. 

Vår leverandør på bioenergi, SGP Biovarme AS, tilbyr et bredt spekter av internasjonalt kjente merkevarer og kan som den aktøren med lengst erfaring og best fagkunnskap, sy sammen løsninger for forbrenning av biobrensel som ved, flis og pellets, sammen med oss. 
loader
loader